Mikä timantti on
Timanttikaupan luonne
Tutkimusvälineet
Hiontamuodot
Laatuluokitus
Paino
Väri
Puhtaus
Hionnan laatu
Jalokivilaboratoriot
Synteettinen timantti
Timantin jäljitelmät
Käsittelymenetelmät
Konfliktitimantit
Ostovinkkejä
Ostaminen internetistä
Kuinka saada näpeilleen
Jalometallit

Palvelun toimintatapa
Mistä lisää tietoa?  

Laatuluokitus - Hionnan laatu (Cut)Mittasuhteiden arvioiminenTimanttien mittasuhteet ovat luonteeltaan samanlaisia kuin missien mitat. Eri osille voidaan ilmoittaa tiettyjä ihannemittoja, mutta kokonaisuus ratkaisee. Aina silloin tällöin jokin timantti on erityisen kaunis, vaikka sen mitat poikkeavat rajusti tavanomaisesta. Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että kivellä on erityisen kaunis tuli tai välke. Aivan samalla tavoin ihannearvojen sisällä esiintyy yhdistelmiä, joiden lopputulos ei ole kovin hyvä. Paitsi idealscopella ja mittalaitteilla, asiantuntija näkee timantista paljon omilla silmillään. Loppujen lopuksi, kaunista ulkonäköähän haetaan, ei ”missimittoja”.

Kiven halkaisijamitan tasaisuus

Timanttikiteet ovat löydettäessä tavallisesti kehämuodoltaan neliön tai suorakaiteen muotoisia. Ennen viisteiden hiontaa kiteille tehdään niinkutsuttu hiertäminen. Hiertäminen on käytännössä kiteen sorvaamista kehämuodoltaan pyöreäksi. Hiojalla on mahdollisuus valmistaa hieman tavallista painavampi kivi, jos kehä jätetään aavistuksen epäsymmetriseksi.
Taulun koko

Taulu on timantin suurin viiste, joten sen kautta pitäisi kulkea mahdollisimman paljon valoa takaisin katsojan silmään heijastettavaksi. Toisaalta, jos taulu on liian kookas, kivissä alkaa esiintyä epämiellyttäviä optisia ominaisuuksia. Sopiva taulun koko riippuu paljon muista mittasuhteista, mutta useimmiten sen tulisi sijoittua alla olevan kuvan mukaiselle arvovälille.
Taulun arviointi kuvan mukaisella viivamenetelmällä edellyttää, että kiven tauluviisteet ja yläreunusviisteet ovat yhtä pitkiä, eli niiden suhde on 50:50. Taulun koon arviointi vaatii tämän vuoksi kokemusta, ja suuremmilla kivillä se tulisi aina mitata silmämääräisen arvion sijaan.

Alaosan syvyyden arvioiminen

Mikäli hyvin hiotun briljantin mittasuhteista voidaan nostaa yksi osa-alue loiston kannalta tärkeimmäksi tekijäksi, se on ilman muuta alaosan syvyys. Kuten aiemmin opimme, sekä liian syväksi että liian matalaksi hiotussa timantissa esiintyy ulkonäön kannalta epämiellyttäviä ilmiöitä.


Symmetrisesti hiotun briljantin keskellä nähdään viereisen kuvan  mukainen 'täplämäinen' heijastuskuvio kuletin läheisyydessä, kun kiveä katsotaan kohtisuoraan taulua vasten. Heijastus on kiven taulun peilikuva, ja erittäin symmetrisesti hiotussa kivessä voidaan erottaa jopa tauluviisteiden heijastus.

Heijastuskuvio tarvitsee sivulta tulevaa valoa muodostuakseen. Jos et löydä kivestä 'täplää', kokeile peittää käsilläsi sivulta tuleva valo. Tällöin täplä saattaa näkyä tummana kiven keskellä.

Alosan syvyyden voi arvioida kohtuullisella tarkkuudella siitä, kuinka suuri täplä on taulun kokoon verrattuna.


Huomaa, että heijastuma-alueen prosentin kymmenluku osoittaa alaosan syvyyden jälkimmäistä numeroa (ensimmäinen numero on aina 4).

Täplän selkeyden, pyöreyden ja sijainnin perusteella on myös helppoa tehdä päätelmiä hionnan symmetrisyydestä. Parhaimmillaan heijastumassa voidaan erottaa taulun lisäksi kahdeksan kolmion muotoista tauluviisteen heijastumaa. Hieman vähemmän symmetrisissä kivissä taulun heijastuma on epäsäännöllisempi. Jos heijastus on ovaalin muotoinen, tai se sijaitsee selvästi muualla kuin kiven keskellä, voi kiven olettaa olevan hyvin epäsymmetrinen.Reunuksen paksuus

Reunuksen tehtävä on poistaa kivestä liian terävät kulmat, jolloin kivi saattaisi rikkoutua istutettaessa. Täysin olematon reunus on tämän vuoksi hionnan laatua heikentävä tekijä. Toisaalta ylipaksulla reunuksella ei ole muuta tehtävää kuin tuoda kiveen lisää painoa (hintaa) ulkonäön kärsiessä.

Reunuksen paksuuden voi arvioida likimääräisesti vertaamalla sitä esimerkiksi yläosan korkeuteen.

Powered by Foral Design EasyPages Pro