Mikä timantti on
Timanttikaupan luonne
Tutkimusvälineet
Hiontamuodot
Laatuluokitus
Paino
Väri
Puhtaus
Hionnan laatu
Jalokivilaboratoriot
Synteettinen timantti
Timantin jäljitelmät
Käsittelymenetelmät
Konfliktitimantit
Ostovinkkejä
Ostaminen internetistä
Kuinka saada näpeilleen
Jalometallit

Palvelun toimintatapa
Mistä lisää tietoa?  


Käsittelymenetelmät - LaserporausLasersäteellä tapahtuva timantin poraus on jo yli 30 vuotta vanha keksintö. Tämän vuoksi laserporattuja kiviä liikkuu myös Suomen markkinoilla. Laserporaus tulkitaan pysyväksi käsittelymenetelmäksi, joka tulee aina ilmoittaa asiakkaalle.

Käsittelyn avulla pyritään parantamaan sellaisten kivien ulkonäköä, jotka tummien sulkeumiensa vuoksi eivät ole erityisen haluttuja markkinoilla. Laserporauksella timanttiin tehdään vain hiuksen paksuinen reikä, joka ulottuu pinnan lähellä olevaan tummaan sulkeumaan. Laitteisto on periaatteeltaan mikroskoopin kaltainen. Tarkan asemoinnin jälkeen kiven pintaan tarkennetaan voimakas lasersäde, joka polttaa timanttia. Tyypillinen poltto kestää 30-45 minuuttia, jolloin rei'än syvyys on maksimissaan 1,5-2 millimetriä ja paksuus ainoastaan 20-60 mikrometriä. Koska timantti on hiiltä, poltossa vapautuu ainoastaan hiilidioksidikaasua.

Kun porausreikä on saatu ulottumaan tummaan sulkeumaan asti, se voidaan vaalentaa tai liuottaa kokonaan pois. Käytettyjä kemikaaleja ovat mm. rikkihappo, salpietari ja fluorivetyhappo. Nesteet saadaan imeytymään porausaukkoon vakuumin ja kapillaarivoimien avulla. Tumman sulkeuman liuettua jäljelle jää väritön tai vaalea ontelo, joka on alkuperäistä sulkeumaa huomattavasti vaikeammin havaittavissa.
Samassa kivessä voi olla 1-5 porausreikää. Parhaimmillaan I2-luokan timantista saadaan tehtyä ulkonäöltään SI1- luokkaa vastaava kivi, joten visuaalinen ero on merkittävä.


Porauksen ja liuenneen sulkeuman aikaansaama ontelo voidaan täyttää esimerkiksi korkeataitteisella hartsilla. Sen tehtävänä on estää lian ja pölyn tunkeutuminen porausaukkoon. Täyttämisestä huolimatta laserporaus on melko helposti havaittavissa, kunhan kiveä osataan katsoa eri suunnista. Monesti poraus on tehty taulusta tai yläviisteestä suoraan alaspäin, joten normaalissa timantin katseluasennossa nähdään vain pieni tumma piste.

Laserkäsittelyn varsinainen päämäärä ei välttämättä ole kiven puhtausluokituksen, vaan myytävyyden parantaminen. Tämä tekee kivien puhtausluokittelusta hyvin vaikeaa, sillä puhtausluokitus riippuu paitsi alkuperäisistä sulkeumista, myös itse porausaukon näkyvyydestä.

Joskus laserilla valmistettu porausaukko täytetään korkeataitteisella lasilla. Tämä tarkoittaa erikoisvalmisteista lasia, jonka taitekerroin on hyvin lähellä timantin taitekerrointa. Taitekertoimien samankaltaisuus tekee lasimassasta lähes näkymättömän, joskin se on monesti paksumpina kerroksina hieman kellertävää. Lisäksi lasimassa tunkeutuu kiven pintaan ulottuviin säröihin ja lohkeamiin, tehden niistä lähes näkymättömiä. Tämä ns. lasitäyttö ja sen tunnistaminen käsitellään seuraavaksi.


Powered by Foral Design EasyPages Pro