Mikä timantti on
Timanttikaupan luonne
Tutkimusvälineet
Hiontamuodot
Laatuluokitus
Paino
Väri
Puhtaus
Hionnan laatu
Jalokivilaboratoriot
Synteettinen timantti
Timantin jäljitelmät
Käsittelymenetelmät
Konfliktitimantit
Ostovinkkejä
Ostaminen internetistä
Kuinka saada näpeilleen
Jalometallit

Palvelun toimintatapa
Mistä lisää tietoa?  

Laatuluokitus - Hionnan laatu (Cut) - Kiillotus

 

Timantti on niin kovaa ainetta, että sitä voidaan hioa ja kiillottaa ainoastaan toisella timantilla. Käytännössä tämän tekee mahdolliseksi se, että timantin kovuus tai pikemminkin timanttisidoksia rikkovan voiman tarve vaihtelee suunnan mukaan.

Timanttia on aivan mahdotonta hioa tietyissä suunnissa, koska ne edustavat kaikkein kovinta suuntaa. Kaikissa muissa asennoissa se on aavistuksen verran pehmeämpää, ja sitä voidaan hioa timanttijauheella. Jauhe ”puree”, koska siinä on miljoonia pieniä timantteja, joista kukin vuorollaan sattuu olemaan kovimmassa mahdollisessa asennossa hiottavan timantin pehmeään suuntaan nähden.


Timantin sisäinen, näkymätön rakenne on samankaltainen kuin puulla. Esimerkiksi puuhalon halkaiseminen on syiden vuoksi huomattavasti helpompaa pitkittäin kuin poikittain. Timantilla ilmiö aiheuttaa sen, että kivi tulee kiillottaa aivan tietyssä suunnassa tasaisen pinnan aikaansaamiseksi. Väärässä suunnassa kiillottaminen on kuin puun höyläämistä syitä vasten.

Jos kiillotustyötä ei tehdä huolella, tai se tehdään väkisin väärässä asennossa, saattaa kiven pinta jäädä naarmuiseksi tai arpiseksi. Kivestä saattaa lohjeta pieniä murusia, jotka kiven ja kuvassa näkyvän hiontalaikan välissä saavat rumaa jälkeä aikaiseksi.

Timantin sisäiseen rakenteeseen syntyy silloin tällöin myös niinkutsuttuja solmuja. Jos käytämme samaa puun rakenteeseen liittyvää vertauskuvaa, solmut vastaavat puussa olevaa pahkaa tai oksakohtaa. Tällöin ihanteellista kiillotussuuntaa ei välttämättä löydy lainkaan, vaan kiven pintaan jää viiruja.

Kiillotuksen huono laatu voi pahimmillaan viedä loiston timantilta, vaikka sen mittasuhteet ja muut ominaisuudet olisivat kunnossa. Pienistä kiillotusvirheistä ei koidu timantille kovin suurta arvonmenetystä.

Kiillotuksen laadun tutkimisen toinen merkittävä syy on se, että osataan erottaa puhtausluokitteluun liittyvät sisäiset sulkeumat kiven pinnalla olevista virheistä. Ensimmäisethän ovat timantin itsensä ominaisuuksia, jälkimmäisten edustaessa hiontatyön laatua. Timantin kiillotusvirheet on periaatteessa mahdollista poistaa korjaushionnalla, mutta sisäisiä sulkeumia ei noin vain poisteta (katso laserkäsittelyt).

GIA:n kiillotusluokitus

Yleisin kiillotuksen luokitteluperiaate on GIA:n kehittämä asteikko, joka jakautuu viiteen luokkaan:

Excellent – kiven pinnalla ei nähdä 10x luupilla tutkittuna lainkaan juovia tai muita epätasaisuuksia. Timantin kiilto on täydellinen.

Very Good – kivessä on yksi tai kaksi hyvin pientä aluetta, joissa voidaan nähdä läpinäkyviä kiillotusjuovia tai epätasaisuuksia 10x luupilla.

Good – kivessä on useita alueita, joissa voidaan havaita pieniä läpinäkyviä kiillotusjuovia tai epätasaisuuksia. Oikein heikosti näkyvä juova saa olla myös valkoinen.

Fair – useita läpinäkyviä tai valkoisia naarmuja, kiillotusjuovia tai muita epätasaisuuksia. Timantin kiilto on tavanomaista heikompi.

Poor – epätasainen pinta lähes kaikissa viisteissä. Kiven kiilto on erityisen heikko, ja se näyttää hieman samealta.


Miten kiillotuksen laatu tulisi ottaa huomioon timanttia valittaessa

Korukäytön kannalta on aivan yhdentekevää, onko kiven kiillotuksen luokitus Excellent, Very Good vai Good. Kivi soveltuu käyttötarkoitukseensa, kunhan kiillotuksen huono laatu ei heikennä kiven loistoa tai näy häiritsevänä naarmuna tai juovana.

Toisaalta tämä asia ei vaikuta kiven hintaan kovin merkittävästi, joten voit halutessasi arvostaa huolellisen työn tuloksena syntynyttä laatua.Powered by Foral Design EasyPages Pro