Mikä timantti on
Timanttikaupan luonne
Tutkimusvälineet
Hiontamuodot
Laatuluokitus
Paino
Väri
Puhtaus
Hionnan laatu
Jalokivilaboratoriot
Synteettinen timantti
Timantin jäljitelmät
Käsittelymenetelmät
Konfliktitimantit
Ostovinkkejä
Ostaminen internetistä
Kuinka saada näpeilleen
Jalometallit

Palvelun toimintatapa
Mistä lisää tietoa?  

Laatuluokitus - Hionnan laatu (Cut)Symmetria

Timantin hionnan symmetriaa voidaan kuvata kahdella eri tavalla. Vielä toistaiseksi jalokivilaboratoriot käyttävät ulkoisen symmetrian mittaamista, joka perustuu viisteiden välisten erojen havainnointiin ja viistesärmien kohtaamiseen.

Ulkoinen symmetriaSoikea kivi
Kiven halkaisija vaihtelee, kun se mitataan eri kohdista. Kohtuullinen vaihtelu ei saisi olla 2% enempää.


Ylimääräinen viiste
Joskus kiviin hiotaan ylimääräisiä viisteitä, joiden tarkoitus on hioa pois luonnon kidepintoja tai sulkeumia.

Liian lyhyt viiste
Mikä tahansa viiste on voinut jäädä liian lyhyeksi, jolloin viisteet eivät kohtaa kunnolla.
Liian pitkä viiste
Mitä tahansa viistettä voi olla myös hiottu liian pitkään, eli 'yli'. Syynä voi olla muun epäsymmetrian kompensoiminen tai huolimattomuus.Ylä- ja alaosan viisteet eivät kohtaa
Erittäin yleinen virhe, joka johtuu ainoastaan sarjatyön huolimattomasta luonteesta. Virhe rikkoo optisen symmetrian täysin.


Vino symmetria-akseli
Tässä virheessä joko kiven kuletti tai taulu ei ole kunnolla keskitetty. Syynä voi olla mm. raakakiven epäedullinen muoto, jolloin kiven paino halutaan maksimoida.Optinen symmetria

Optisella symmetrialla tarkoitetaan sitä, että valo kulkee timantin sisällä symmetrisesti, riippumatta siitä, kohtaavatko viisteet tarkoin keskenään. Tällöin myös kiven loisto on parhaimmillaan, kunhan mittasuhteet ovat oikein valittuja ja kivessä ei ole valon kulkua muuttavia kaksostumia tai muita häiriötekijöitä, kuten suuria sulkeumia. Vaikka timantti on niinsanotusti isotrooppinen aine, valo polaroituu kuitenkin jokaisen heijastuksen yhteydessä. Monet hiojat suosivat nykyisin optista symmetriaa fyysisen symmetrian sijaan, jolloin kivistä tulee loistavampia. Hionta suoritetaan tällöin optisten tutkimuslaitteiden avulla.


Optisen symmetrian tutkiminen idealscopella

Idealscopen varsinainen merkitys gemmologisena instrumenttina on timantin palauttaman valon havainnoiminen, mutta sen avulla nähdään myös helposti, kuinka symmetrisesti kivi on hiottu. Huomaa, että idealscopella ei luokitella hionnan symmetriaa, kuvion monimutkaisuuden vuoksi sillä on tarkoitus ainoastaan tehdä karkeaa jaottelua hyvin ja huonosti hiottuihin kiviin.

Parhaiten idealscopen idea käy selville tästä referenssitaulukosta.


Viereisen kuvasarjan yläosassa on symmetrialtaan 'tavanomainen' briljantti, jota harmittavan monet kauppiaat sanovat oikein hyvin hiotuksi. Idealscope-kuvio näyttää runsaan valon vuodon lisäksi, että kiven optinen symmetria on pahasti rikkoutunut.

Alemmissa kuvissa on optiselta symmetrialtaan täydellinen briljantti. Koska täydelliseen symmetriaan on päästy säätämällä viisteiden hiontakulmaa optisten apuvälineiden avulla, kiven viistesärmät eivät välttämättä kohtaa kaikkialla aivan tarkasti. Tätä ei näe paljain silmin, mutta mikroskoopilla kylläkin.

Tämä tosiseikka on aiheuttanut suuria muutospaineita timantin hionnan luokitteluun. Jalokivilaboratoriot joutuvat nyt miettimään kumpi on todellista symmetriaa - fyysinen viistesärmien kohtaaminen, vai optinen symmetria.

Optisesti symmetriset briljantit

Optisesti mahdollisimman tarkasti hiotut briljantit ovat suosittuja monissa maissa, erityisesti Japanissa ja Yhdysvalloissa. Tällaisia kiviä tuottavia hiomoja on jo yli sata, ja timantteja myydään joko tuotemerkeillä tai ilman, hieman tavanomaisesti hiottuja kiviä kalliimmalla. Pieni hintaero on sikäli ymmärrettävää, että hiomot ovat investoineet sekä uusiin työkaluihin, että runsaampaan työaikaan kutakin kiveä kohden. Aiemmin hiontoja tehtiin ainoastaan korkean palkkatason maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Belgiassa, mutta nyttemmin uusia hiomoja on perustettu mm. Thaimaaseen ja Intiaan.


Optisesti symmetristen timanttien kaupallinen menestys perustuu siihen, että viereisen kuvan tapaisilla kontrastia parantavilla luupeilla asiakkaat kykenevät helpolla tavalla toteamaan timantin symmetrisyyden. Onhan se toki aiemminkin onnistunut, esimerkiksi pätevän kauppiaan kärsivällisellä ohjauksella mikroskoopin käytön hienouksiin, mutta yleensä asiakas ei näe timantin symmetriaa mikroskooppiin katsoessaan - päinvastoin. Ennen kun silmä harjaantuu, monet ihmiset kuvailevat mikroskoopin näkymää ´kamalaksi sekasotkuksi'.

Kontrastia parantavalla luupilla voidaan katsella myös istutettuja kiviä, jolloin myös valmiissa koruissa olevien kivien symmetrian tarkastelu on mahdollista.

On huomattava, että tällainen laite ei idealscopen tavoin paljasta kiven valonpalautuskykyä, vaan näyttää ainoastaan kiven symmetriaa. Toisaalta, jos kivessä nähdään tyypillisimpiä kuvioita, ei mittasuhteidenkaan valinta ole kovin usein pielessä.


Optisesti symmetrisesti hiotuille timanteille ei ole olemassa yhteisesti hyväksyttyä virallista tunnusmerkistöä. Viereisessä kuvassa on eräs esimerkki siitä, millaisia kuvioita kivissä voi esiintyä.

Symmetristen kuvioiden muodostumiseksi tulee kaikkien viistetyyppien keskinäisten kohdistusten olla kunnossa. Pienikin poikkeama tulee esiin hyvin helposti vääristyneinä kuvioina.Powered by Foral Design EasyPages Pro