Mikä timantti on
Timanttikaupan luonne
Tutkimusvälineet
Hiontamuodot
Laatuluokitus
Paino
Väri
Puhtaus
Hionnan laatu
Jalokivilaboratoriot
Synteettinen timantti
Timantin jäljitelmät
Käsittelymenetelmät
Konfliktitimantit
Ostovinkkejä
Ostaminen internetistä
Kuinka saada näpeilleen
Jalometallit

Palvelun toimintatapa
Mistä lisää tietoa?  

Laatuluokitus - Puhtaus (Clarity)Timantti on muiden jalokivien tapaan luonnontuote, joka esiintyy vain harvoin täysin puhtaana. Kiteen kasvu kestää miljoonia vuosia. Planeettamme aktiivisuuden vuoksi on kovin harvinaista, että kide saa kasvaa ilman häiriöitä tällaisen aikajakson. Kiven sisään voi kiteytyä muita mineraaleja, kuten granaatteja, tai jopa toinen pienempi timantti. Kivi voi myös lohkeilla maapaineen puristuksessa. Tällaisia ”epäpuhtauksia” sanotaan sulkeumiksi. On tärkeää ymmärtää, että kyse ei ole virheistä. Muilla jalokivillä ei olla niin ankaria sulkeumien suhteen. Esimerkiksi rubiini tai smaragdi on puhtaana käytännössä arvoton, koska kivien aitoutta ei pystytä varmasti todistamaan. Koruissa käytetyt timantit ovat pääsääntöisesti varsin puhtaita. Muutamia alimpia laatuluokkia lukuunottamatta sulkeumat ovat niin pieniä, etteivät ne näy paljain silmin tai vaikuta kiven loistoon. Puhtaus onkin ymmärrettävä lähestulkoon kokonaan harvinaisuus- ei varsinaisena laatutekijänä.

GIA:n, Scan.D.N:n ja CIBJO:n (käytännössä esim. HRD-laboratorion) puhtausluokitukset ovat lähestulkoon identtisiä. Suomessakin käytetyt Scan.D.N.-luokituksen mukaiset puhtausluokitukset ymmärretään kaikkialla maailmassa:

Flawless (Fl)
Täysin puhdas timantti. Kivessä ei ole ainoatakaan sisäistä sulkeumaa tai ulkoista hionnallista puutetta, jonka asiantuntija erottaisi 10x suurennuksella. Käytännössä kivi tulee tutkia mikroskoopilla suuremman suurennuksen avulla.


Internally Flawless (IF)
Täysin puhdas timantti, jossa äärimmäisen pieniä ulkoisia hionnallisia puutteita, kuten yksittäinen naarmu, hieman lohjennut kuletti tai hyvin pieni luonnon kidepinta, joka ei näy ylhäältä päin katsottuna.


Huom: Tällä sivulla esitetyt kuvat eri puhtausluokista ovat ainoastaan viitteellisiä. Ne eivät missään nimessä riitä referenssiksi timanttien puhtausluokitteluun käytännössä. Erilaisia sulkeumatyyppejä on kymmeniä, ja niitä kaikkia arvostellaan hieman eri tavoin.

Very Very Small Inclusions (VVS)
Kivessä on erittäin pieniä sulkeumia, jotka asiantuntija löytää huolellisella tutkimuksella 10x luuppia käyttäen. Sulkeumien tulee olla todella pieniä, luupissa niiden tulee muistuttaa pientä väritöntä pistettä tai pilkkua.
VVS1: Sulkeuma ei saa olla kiven taulun alueella. Etsi ensin oikeanpuoleisen kuvan nuolen päässä oleva punainen piste, ja sitten vastaava sulkeuma vasemman puoleisesta kuvasta.


VVS2:
Edelleen ainoastaan pientä pilkkua muistuttava sulkeuma saa olla kiven taulun alueella.

Etsi ensin oikeanpuoleisen kuvan nuolen päässä oleva punainen piste, ja sitten vastaava sulkeuma vasemman puoleisesta kuvasta.
Very Small Inclusions (VS)
Erittäin pieniä sulkeumia, jotka ovat hieman pistettä tai pilkkua suurempia 10x luupilla katsottaessa. Niistä voidaan erottaa, onko kyseessä pieni kide tai esimerkiksi höyhensulkeuma.
VS1: Sulkeumat eivät ole taulun alueella. Niiden tulee olla värittömiä.
VS2:
Pieni kidesulkeuma saa olla kiven taulun alueella, ja se saa olla väriltään tumma. Vain kokenut luokittelija löytää sulkeuman heti 10x suurentavalla luupilla katsoessaan.Small Inclusions (SI)
SI1:
Kivessä on sulkeumia, jotka asiantuntija erottaa heti 10x luupilla katsoessaan. Niitä ei kuitenkaan näe paljain silmin.
SI2:
Sulkeumat saattavat joissakin tapauksissa näkyä paljain silmin, mutta ne eivät vähennä kiven loistoa.
Piquee / Inclusions (P tai I) Kivessä on suuria sulkeumia:
P1: Sulkeumat näkyvät juuri ja juuri paljain silmin, mutta heti selkeästi 10x luupilla katsottaessa. Ne eivät vaikuta kiven loistoon heikentävästi.
P2: Kiven sulkeumat näkyvät paljain silmin ja vaikuttavat hieman kiven loistoon ja ulkonäköön heikentävästi.
P3: Sulkeumat ovat suuria, ja ne vaikuttavat selvästi kiven ulkonäköön, loistoon ja kestävyyteen korukäytössä.


SI3-puhtausluokka:

Los Angelesissa toimiva EGL on ottanut käyttöön uuden puhtausluokan, koska heidän mielestään markkinoilla on paljon sellaisia kiviä, jotka arvostettaisiin liian korkealle SI2-luokituksella, mutta eivät myöskään ansaitse I/P-luokkaan sijoittamista. Timanttien hintaerohan on melko suuri juuri näiden kahden luokan välillä. SI3-luokka on hyväksytty timanttimarkkinoilla jo lähes kaikkien tärkeimpien timanttipörssien puolesta. GIA ei kuitenkaan tunnusta tätä luokkaa, eikä sillä ole aikomustakaan ottaa sitä käyttöön. Monet pitävät asiaa hyvänä, toiset inhoavat sitä - sinun on hyvä tietää sen olemassa olosta.


Puhtausluokan valinta:

Monet haluavat hankkia timantin, jonka puhtausluokitus on VVS1 tai VVS2. On muistettava, että kokeneellakin asiantuntijalla saattaa mennä helposti puoli tuntia 10x suurentavan luupin tai mikroskoopin kanssa, ennen kuin tällaisen kiven sulkeuma löytyy. Jo pelkkä kiven puhdistaminen liasta ja pölystä vie enemmän aikaa kuin matalampien puhtausluokkien määrittäminen. VVS-kiven sulkeuman tulee olla nimensä mukaisesti todella pieni. Laatuluokkana VVS on hieman enemmän kuin korussa olevalta timantilta kannattaisi vaatia. Yhteneväisesti hiotut SI-luokan timantit ovat yhtä loistavia kuin IF-luokan kivet, eikä niiden ulkonäössä ole asiantuntijankaan silmin katsottuna lainkaan eroa. VS- ja SI- luokan kivien kysyntä on jatkuvasti nousussa, joten ne pitävät todennäköisesti arvonsa paremmin kuin puhtaimmat luokat.


Kiinnitä huomiota siihen, missä puhtausluokassa sulkeumat alkavat näkymään paljain silmin. Tämä voi tapahtua SI2-luokassa, mutta useimmin vasta P1-luokassa, eli lähes taulukon alapäässä. Sulkeumat eivät vaikuta näiden kivien loistoon vielä ollenkaan. Vielä I/P-luokassakin on aivan käyttökelpoisia ja loistavia kiviä – esimerkiksi smaragdin puhtausluokitushan vasta alkaa näiltä seuduilta. Ainoastaan I3 on sellainen laatuluokka, jossa kiven loisto ja ulkonäkö on jo vakavasti häiriintynyt. Myös kestävyyden kanssa saattaa tulla ongelmia.

Suosittelen tutustumaan eri puhtausluokkien todelliseen ulkonäköön, ja miettimään sopusuhtaisen kiven hankkimista. Puhtaus on juuri sellainen tekijä, josta tinkimällä on mahdollista kasvattaa hankittavan kiven kokoa tai harkita tavallista paremmin hiotun kiven hankkimista – nämä kaksi ovat timantin ulkonäön tärkeimmät tekijät.

Puhtausluokitukseen liittyviä ongelmia:

Puhtausluokitus on maassamme todellinen ongelma. Monet kauppiaat eivät osaa, tai eivät halua osata sitä kunnolla. Voi olla, että oppi on hankittu joskus kauan aikaa sitten, siirretty pari sukupolvea eteenpäin ja kaverin kautta kaimalle. Nekin kauppiaat, jotka pitävät taitojaan yllä ja vertaavat osaamistaan aika-ajoin muuhun maailmaan, saattavat harrastaa ”turvallisen yhden pykälän” yliluokittelua. Koska puhtausluokka on sitä tutkivan ihmisen mielipide eikä tarkka mittaustulos, mielipiteissä sallitaan yhden pykälän suuruinen ”mielipide-ero”. Jalokivilaboratorioissa ongelma hoidetaan useamman tutkijan antaman lausunnon keskiarvottamisella. Monet kauppiaat luokittelevat kiviään järjestelmällisesti liian laadukkaiksi, koska kiinni jäämisen tai maineen mustumisen riski on äärimmäisen pieni. Yksi pykälä tekee rahassa todella paljon. Niin paljon että se tekee muutoin kannattavuuden rajamailla hoipertelevasta liiketoiminnasta ”timanttikaivoksen”. Rehelliset yrittäjät eivät pysty kilpailemaan hinnoillaan, koska kuluttaja otaksuu vertaavansa kahden samanlaisen tuotteen hintaa. Monesti samaiset epärehelliset toimijat yliluokittelevat myös värin ”turvallisella yhdellä pykälällä” (joka GIA:n asteikolla voi olla useita pykäliä), jolloin katteet nousevat vielä kertaluokkaa suuremmiksi.


Mikään puhtausluokittelujärjestelmä ei vaadi, että pienille timanteille pitää antaa puhtausluokan alaindeksi. Itse asiassa suomalaisten käyttämä Scan.D.N pitää rajana niinkin kookasta kiveä kuin 0,47ct. On varsin huvittavaa katsella mainoksia, joissa myydään 0,02ct:n timantteja puhtausluokituksella VVS1. Kuka yli-ihminen on kyennyt tekemään luokituksen taloudellisesti kannattavalla nopeudella? Miksei kukaan myy vastaavia kiviä luokissa VVS2, VS2 ja SI2? Yksinkertaista - numero 1 myy paremmin.

Eräs tapa piilottaa ylimääräisiä katteita liittyy pienikivisiin rivisormuksiin. On luonnollista, ettei rivisormuksen kaikki kivet aina ole samaa puhtausluokkaa. Tällöin rehellinen kauppias ilmoittaa luokitusvälin, eli millä alueella sormuksen kivet ovat, esim. VVS-SI. Mutta jos sormuksessa on 5 kappaletta 0,08ct:n kiviä, joista yksi on VVS ja 4 kiveä SI-laatuluokkaa (ehkä oikeasti jopa muutama P-kivi), ei voida puhua rehellisestä liiketoiminnasta. Tämä on valitettavan yleistä, vaikka luullaan ettei kukaan huomaa. Ne jotka huomaavat, saavat syvän anteeksipyynnön saattelemana huomattavasti paremman tuotteen tilalle, ja puhuvat ystävilleen kauppiaasta tämän jälkeen vain pelkkää hyvää.

Tyypillisesti edellä mainittuihin toimintatapoihin syyllistyvät ne, joiden tuotteita pidetään yleisesti markkinoiden edullisimpina. Kun kuluttaja hakee luksustuotteen hankinnassa vain edullisuutta, hän ylläpitää tätä valitettavaa epärehellistä markkinointitapaa. Suomalainen ei kehu eikä kersku, vaan piilottaa onnensa – paitsi jos on onnistunut ostamaan huippulaatua alle puolella markkinahinnoista...

Puhtausluokittelu suoritetaan mikroskoopilla ja aina viimekädessä 10x luupin avulla. Sitä ei voi valitettavasti opettaa internetsivustolla. Luokittelun oppimiseksi tarvitaan kokonaisia kirjoja, mikroskooppi, asiantunteva oppi-isä ja valtavasti kiviä. Jos aihe kiinnostaa enemmänkin, suosittelen hankkimaan seuraavat kirjat:

Verena Pagel-Theisen, Diamond Grading ABC, The Manual
Gary A. Roskin, Photo Masters for Diamond Grading
_ _

Powered by Foral Design EasyPages Pro